Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p5531#31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100418413amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p5531#/31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Udhëzim për dokumentacionin e duhur për Leje Mjedisore pdf (1053kb) [ download ]

About Us