Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p5431#31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100588583amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p5431#/31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Mbi ndryshimin e Ligjit Nr. 10440, datë: 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”. docx (24kb) [ download ]

About Us