Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p1231#31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100433433pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p1231#/31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II
  • ligji-per-menaxhimin-e-integruar-te-mbetjeve pdf (387kb) [ download ]

About Us