Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p2131#31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100518513amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p2131#/31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Ligji Nr. 10431, datë 9.6.2011 Për Mbrojtjen e Mjedisit pdf (423kb) [ download ]

About Us