Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

KLAMA, Veprimtaritë e lëndës së drurit, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:00 +0100p0031#31Wed, 30 Mar 2022 08:27:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:27:00 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:27:00 +0100278273amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:00 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:00 +0100p0031#/31Wed, 30 Mar 2022 08:27:00 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:00 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

KENXHI, Ndertim HEC Carcova, Permet, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:03:30 +0100p3031#31Wed, 30 Mar 2022 09:03:30 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:03:30 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:03:30 +0100039033amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:03:30 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:03:30 +0100p3031#/31Wed, 30 Mar 2022 09:03:30 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:03:30 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

SEALD COMPANY, Karburant, DIBER, TIRANE.

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:28:14 +0100p1431#31Wed, 30 Mar 2022 09:28:14 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:28:14 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:28:14 +0100289283amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:28:14 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:28:14 +0100p1431#/31Wed, 30 Mar 2022 09:28:14 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:28:14 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

ERA, Perdorim solventesh, TIRANE.

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:10 +0100p1031#31Wed, 30 Mar 2022 07:59:10 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:59:10 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:59:10 +0100597593amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:10 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:10 +0100p1031#/31Wed, 30 Mar 2022 07:59:10 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:59:10 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

ANCHOR INVESTMENTS, Gurore, TIRANE, LM

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:39:46 +0100p4631#31Wed, 30 Mar 2022 08:39:46 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:39:46 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:39:46 +0100398393amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:39:46 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:39:46 +0100p4631#/31Wed, 30 Mar 2022 08:39:46 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:39:46 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

OLSI , KARBURANT, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:11:00 +0100p0031#31Wed, 30 Mar 2022 09:11:00 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:11:00 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:11:00 +0100119113amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:11:00 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:11:00 +0100p0031#/31Wed, 30 Mar 2022 09:11:00 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:11:00 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

BRAKA, Karburant, FARKE, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:35:38 +0100p3831#31Wed, 30 Mar 2022 09:35:38 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:35:38 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:35:38 +0100359353amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:35:38 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:35:38 +0100p3831#/31Wed, 30 Mar 2022 09:35:38 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:35:38 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

IFUEL, KARBURANT, VAQARR, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0100p5431#31Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0100387383amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0100p5431#/31Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:38:54 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

VIS PETROLEUM, Magazinim nafte, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:12:22 +0100p2231#31Wed, 30 Mar 2022 08:12:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:12:22 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:12:22 +0100128123amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:12:22 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:12:22 +0100p2231#/31Wed, 30 Mar 2022 08:12:22 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:12:22 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

XHUSI, Karburant, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:49:28 +0100p2831#31Wed, 30 Mar 2022 08:49:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:49:28 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:49:28 +0100498493amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:49:28 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:49:28 +0100p2831#/31Wed, 30 Mar 2022 08:49:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:49:28 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

KLIMATEKNIKA TB2, Prodhim pajisjesh makinerie, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:21:37 +0100p3731#31Wed, 30 Mar 2022 09:21:37 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:21:37 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:21:37 +0100219213amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:21:37 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:21:37 +0100p3731#/31Wed, 30 Mar 2022 09:21:37 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:21:37 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

Krasniqi SA , Karburant, Grabian, Dushk i Madh, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:47 +0100p4731#31Wed, 30 Mar 2022 07:49:47 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:49:47 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:49:47 +0100497493amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:47 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:47 +0100p4731#/31Wed, 30 Mar 2022 07:49:47 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:49:47 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

JURGEN HIDA, Servis makinash, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p3831#31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100278273amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p3831#/31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:27:38 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

KEJVI, Karburant, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:04:13 +0100p1331#31Wed, 30 Mar 2022 09:04:13 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:04:13 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:04:13 +0100049043amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:04:13 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:04:13 +0100p1331#/31Wed, 30 Mar 2022 09:04:13 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:04:13 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

PERPUNIM MERMER GRANIT, Perpunim mermeri, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:29:30 +0100p3031#31Wed, 30 Mar 2022 09:29:30 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:29:30 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:29:30 +0100299293amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:29:30 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:29:30 +0100p3031#/31Wed, 30 Mar 2022 09:29:30 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:29:30 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

EURO STAR OIL ALBANIA, Karburant, Sarande, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:00:20 +0100p2031#31Wed, 30 Mar 2022 08:00:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:00:20 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:00:20 +0100008003amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:00:20 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:00:20 +0100p2031#/31Wed, 30 Mar 2022 08:00:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:00:20 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

ENEA, Karburant, FIER

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:40:29 +0100p2931#31Wed, 30 Mar 2022 08:40:29 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:40:29 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:40:29 +0100408403amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:40:29 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:40:29 +0100p2931#/31Wed, 30 Mar 2022 08:40:29 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:40:29 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

OLSI, KARBURANT, POGRADEC, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:11:39 +0100p3931#31Wed, 30 Mar 2022 09:11:39 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:11:39 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:11:39 +0100119113amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:11:39 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:11:39 +0100p3931#/31Wed, 30 Mar 2022 09:11:39 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:11:39 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

BRAKA, Karburant, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:36:14 +0100p1431#31Wed, 30 Mar 2022 09:36:14 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:36:14 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:36:14 +0100369363amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:36:14 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:36:14 +0100p1431#/31Wed, 30 Mar 2022 09:36:14 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:36:14 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

IFUEL, KARBURANT, XHAMLLIK, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 07:42:28 +0100p2831#31Wed, 30 Mar 2022 07:42:28 +0100p-7+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 07:42:28 +0100p7+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 07:42:28 +0100427423amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 07:42:28 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 07:42:28 +0100p2831#/31Wed, 30 Mar 2022 07:42:28 +0100p-7+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 07:42:28 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

WETTA TEL, Perdorim solventesh, TIRANE

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:13:20 +0100p2031#31Wed, 30 Mar 2022 08:13:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:13:20 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:13:20 +0100138133amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:13:20 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:13:20 +0100p2031#/31Wed, 30 Mar 2022 08:13:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:13:20 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

AN METAL, Konstruksione metalike, Elbasan, BERAT

#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:07 +0100p0731#31Wed, 30 Mar 2022 08:50:07 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 08:50:07 +0100p8+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 08:50:07 +0100508503amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:07 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:07 +0100p0731#/31Wed, 30 Mar 2022 08:50:07 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 08:50:07 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

KLAUDIA NELA, RRITJE GJEDHI, Shkoder, LEZHE

#!31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p4231#31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p-9+01:003131+01:00x31 30am31am-31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p9+01:003131+01:00x312022Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100229223amWednesday=392#!31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p+01:003#March 30, 2022#!31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p4231#/31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Wed, 30 Mar 2022 09:22:42 +0100p+01:003# - In Tetor 2021

About Us