Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p4231#31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100488483amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p4231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Vendim i KM Nr. 417 datë 25.06.2014 Për miratimin e tarifave të lejeve të Mjedisit pdf (1999kb) [ download ]

About Us