Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p4831#31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100458453amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p4831#/31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Ligji Nr.602014 Lejet e Mjedisit te Tipave A B dhe C ne varesi te kapaciteti pdf (546kb) [ download ]

About Us