Agjencia Kombetare e Mjedisit

NJOFTIM

“Mbi procedurat e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektet e rindërtimit të objekteve të shembura nga tërmeti i datës   26 nëntor, 2019” Pas fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga tërmeti i datës 26.11.2019, në kuadër të rindërtimit të objekteve të shembura (objekte banimi, institucione arsimore etj), Agjencia Kombëtare e Mjedisit ju bën me dije se: […]

NJOFTIM

Ne kuader te mbrojtjes se mjedisit dhe minimizimit te perdorimit te letres si dhe me qellim mbeshtjetjen dhe promovimin   e punes online Agjencia Kombetare e Mjedisit ju njofton se pas dates 1.08.2020 nuk do te pranohet asnje raport vetmonitorimi apo dokumentacion ne lidhje me permbushjen e kushteve mjedisore per operatoret e pajisur me leje mjedisi, […]

NJOFTIM

Agjencia Kombëtare e Mjedisit njofton se: Bazuar ne Ligjin Nr. 52/2020 “Per disa ndryshime ne ligjin Nr. 10448, date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit” te ndryshuar”, ne shtojcen 1 “Lejet e mjedisit te tipeve A dhe B ne varesi te kapacitetit prodhues kufi”, ju bëjmë me dije se shtojca e ligjit të lejeve të mjedisit […]

NJOFTIM

Njoftojme te gjitha institucionet monitoruese se Agjencia Kombetare e Medisit ka publikuar Programin Kombetar te Monitorimit te Mjedisit per vitin 2020, i cili permban kerkesat baze per te paraqitur projekt propozimet me ofertat e tyre.

NJOFTIM

Agjencia Kombetare e Mjedisit Ju ben me dije se tashme aplikimet per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (VNM) jane te publikuara ne portalin e-Albania: Ne baze te VKM nr 714 dt 06.11.2019 te gjithe ekspertet e licensuar duhet te fillojne aplikimin e dosjeve nepermjet platformes online,per keto sherbime: a)  VNM e thelluar- Njoftim b)  VNM […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.