Agjencia Kombetare e Mjedisit

CLC 2012 – Corine Land Cover

Agjencia Kombetare e Mjedisit prezantoi sot ne nje Konference per mediat, ne prani te Ministrit te Mjedisit Z. Lefter Koka harten e mbuleses se siperfaqes tokesore te Shqiperise (2012) bazuar ne te dhenat dhe imazhet satelitore te ofruara nga Agjencia Hapsinore Europiane (ESA). Ky produkt eshte dinalizim i projektit `Corine Land Cover Albania 2012` (Hartografimi […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.