Agjencia Kombetare e Mjedisit

NJOFTIM

Agjencia Kombëtare e Mjedisit njofton se: Bazuar ne Ligjin Nr. 52/2020 “Per disa ndryshime ne ligjin Nr. 10448, date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit” te ndryshuar”, ne shtojcen 1 “Lejet e mjedisit te tipeve A dhe B ne varesi te kapacitetit prodhues kufi”, ju bëjmë me dije se shtojca e ligjit të lejeve të mjedisit […]

NDOTJA E UJERAVE NUK NJEH KUFIJ

Agjencia Kombetare e Mjedisit nenshkroi Memorandumin e Mirekuptimit dhe Bashkepunimit me Institutin Hidrometeorologjik Mali i Zi dhe Insituti Hidrobiologjik te Ohrit me mbeshtetjen teknike te Bashkepunimit Gjerman nepermjet Projektit GIZ CSBL “Ruajtja dhe perdorimi i qendrueshem i Biodiversitetit ne Liqenet e Shkodres, Prespes dhe Ohrit” ne perputhje me Direktiven Kuader te Ujit, ne ekspedita te […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.