Agjencia Kombetare e Mjedisit

Monitorimi paraprak i liqeneve të Tiranës

Agjencia Kombetare e Mjedisit ka kryer nje monitorim paraprak te cilesise se liqeneve ne qytetin e Tiranes perfshi kampjonimin ne tre liqenet si: liqeni artificial i Tiranes, liqeni i Farkes dhe liqeni i Kasharit. Thellesia e liqeneve eshte e vogel dhe kjo ben qe ujerat e tyre te perzihen vazhdimisht. Temperatura e ujerave te liqeneve […]

Takimi shumepalesh mbi “Ndertimin e nje Regjistri Shkarkimit dhe Transferimit te Ndotesve ne Shqiperi”

  Ne ambientet e Hotel Tirana Internacional, po zhvillohet takimi i organizuar nga Agjencia Kombetare e Mjedisit dhe REC, ne kuader te projektit “Mbeshtetje per Themelimin dhe Avancimin e Regjistrave te Shkarkimit dhe Transferimit te Ndotesve (PRTRs) ne vendet e Ballkanit Perendimor dhe ne Monldavi “, financuar nga Ministria Federale Gjermane per Mjedisin.Qellimi i ketij […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.