Agjencia Kombetare e Mjedisit

Ndryshimi i cilësisë së ujërave të lumenjve 2014-2015

Agjencia Kombetare e Mjedisit ka realizuar hartografimin e vleresimit te ndryshimit te cilesise se ujrave te lumenjve per vitet 2014-2015. Rrjeti i monitorimit te lumenjve kryesore ne Shqiperi behet permes 34 stacioneve te monitorimit te shperndare ne 6 basenet kryesore. 1- Drini Viti 2014 krahasuar me vitin 2015 ka patur permiresim ne 3 stacione, ne […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.