Agjencia Kombetare e Mjedisit

NJOFTIM

Ne kuader te mbrojtjes se mjedisit dhe minimizimit te perdorimit te letres si dhe me qellim mbeshtjetjen dhe promovimin   e punes online Agjencia Kombetare e Mjedisit ju njofton se pas dates 1.08.2020 nuk do te pranohet asnje raport vetmonitorimi apo dokumentacion ne lidhje me permbushjen e kushteve mjedisore per operatoret e pajisur me leje mjedisi, ne forme hardcopy. Pas dates 01.08.2020 cdo raportim apo dokumentocion do te dorezohet ne Cd dhe shkrese percjellese e cila do te protokollohet prane AKM-se.

Per me shume informacion rreth kesaj procedura ju lutem klikoni ne linkun:

Per Proceduren e dorezimit / pranimit te dokumenteve dhe raporteve te vetmonitorimit

I mëparshëm NJOFTIM

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.