Agjencia Kombetare e Mjedisit

Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me qëndrat Aarhus

Ne vazhdim te memorandumit te bashkepunimit me qendrat Aarhus ne Vlore dhe Shkoder mbi vendimarrjen mjedisore, Akm nenshkruan memorandumin e bashkepunimit ne fushen e informimit dhe pjesmarrjes se publikut me organizatat mjedisore si me poshte. Qellimi i ketij memorandiumi bashkepunimi eshte rritja e kualitetit te degjeses mbi vendimmarrjen mjedisore nga specialistet, informimi si dhe terheqja […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.