Agjencia Kombetare e Mjedisit

Takimi i AKM me INCA Albania mbi “Procedurat e VNM/VSM”

Agjnecia Kombëtare e Mjedisit së bashku me Institutin për Ruajtjen e Natyrës (INCA), në kuadër të projektit CO-SEED – “Shoqëria Civile vepron për Zhvillimin Social – Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm”, zhvilluan takimin mbi “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre”. Gjate takimit drejtori […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.