Agjencia Kombetare e Mjedisit

Iniciativa e forcimit të bashkëpunimit të Agjencive të Mjedisit të Vendeve të Ballkanit Perëndimor

  Ne kuader te iniciatives se  forcimit te  bashkepunimit dhe rritjes se kapaciteteve  mes  Agjencive te Mjedisit te Vendeve te Ballkanit Perendimor, ku ben pjese  edhe  Agjencia Kombetare  e Mjedisit te Shqiperise,  po punohet dhe eshte  drejt finalizimit  hartimi i Termave te References  mbi aktivitetin, projektet e  bashkepunimit, fushat prioritare  ku do te  orientohet,  identifikimi […]

NJOFTIM PËR NR. E LOGARISË BANKARE PËR TARIFAT VJETORE

Në zbatim të ligjit nr.10 448, datë 14.07.2011, “Për Lejet e Mjedisit”, Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin sipas nenit 25 të ligjit të lartpërmendur, në lidhje me vlerat përkatëse të tarifave në VKM Nr. 417, datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Tarifave të  Lejeve të Mjedisit” AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT  publikon  nr e llogarisë bankare […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.