Agjencia Kombetare e Mjedisit

Implementimi i projektit `Përmirësimi i efektivitetit të mbrojtjes së Ligatineve` -`WetMainAreas`.

Agjencia Kombetare e Mjedisit eshte duke implementuar projektin `Permiresimi i efektivitetit te mbrojtjes se ligatinave ` – ` WetMainAreas` , prej vitit 2018. Ky projekt financohet nga programi  `Interreg V-B Balkan Mediterranean 2014 – 2020` dhe  ne kete projekt AKM eshte ne nje partneritet me institucione te tjera nderkombetare nga vende si: Bullgaria, Greqia dhe […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.