Agjencia Kombetare e Mjedisit

                                                       NJOFTIM
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.417, datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Tarifave të Lejeve të Mjedisit”, i ndryshuar, ju njoftojmë si më poshtë:
Tarifa vjetore paguhet Brenda Vitit, duke e identifikuar nepërmjet numrit të lejes (PN-së) përkatëse.
Një kopje e mandatpagesës dorëzohet pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe Agjencisë Rajonale të Mjedisit ku ndodhet instalimi. (Mandatpagesa mund të dorëzohet me e-mail në adresën zyrtare të AKM-së: info@akm.gov.al ose në formë shkresore).
Tarifa derdhet nga kërkuesi në llogarinë bankare të Ministrisë përgjegjëse për mjedisin.

Shërbime dhe Informacione

0 m
Popullsia
0 Km2
Tokë bujqësore
0 %
Tokë bujqësore

Të Rejat e Fundit

Lajme rreth aktiviteteve të fundit

Kontakt

    [anr-captcha]

    Nr. 4, Rruga Sami Frashëri, Tiranë

    © Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.