Agjencia Kombetare e Mjedisit

Informacion

Ne zbatim te Urdheri te Brendshem Nr.1059 prot, date 5.4.2018, per “Ngritjen e komisionit te nxjerrjes jashte perdorimit te aktiveve materiale” Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur. Për të realizuar këtë proçedurë AKM kërkon nga subjekte te cilat jane te […]

Grafiku i aktiviteteve

Grafiku i levizjes se punonjeve ne muajin qershor 2019 per:          – monitoimi i cilesise se ujerave ne lumenj, dete dhe liqene          – monitorimi i cilesise se ajrit          – monitorimi i zhurmave          – monitorimi i treguesve ne pyje Per me shume –>  Grafiku i levizjes se punonjeve

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.