Agjencia Kombetare e Mjedisit

Koordinatori i Rrjetit Anti – Korrupsion

Koordinatori i Rrjetit Anti – Korrupsion

RRJETI I KOORDINATORËVE ANTI-KORRUPSION

Rrjeti i Koordinatorëve Anti-Korrupsion është një strukturë, risia e së cilës është shpejtësia dhe efikasiteti në trajtimin e ankesave dhe denoncimeve të qytetarëve. Përmes këtij mekanizmi kombëtar të referimit të korrupsionit të të gjitha niveleve, çdo qytetar mund t’i qaset Koordinatorit Anti-korrupsion për të denoncuar apo raportuar çdo parregullsi, nga më të lehtat deri te rastet korruptive.

Lufta kundër korrupsionit është e mundur duke vepruar bashkë, përmes angazhimit aktiv të qytetarëve në denoncimin e rasteve korruptive, si dhe ndjekjen e ndërmarrjen e masave ndëshkuese për personat përgjegjes.

Mos lejo që një akt korrupsioni të njollosë gjithë administratën publike dhe imazhin e çdo zyrtari që punon me ndershmëri!

Koordinatori i Rrjetit Anti-Korrupsion

Elmira Zhupa

Elmira.Zhupa@drejtesia.gov.al 

koordinatori.ak@drejtesia.gov.al

DENONCO RASTE KORRUPSIONI


    Koordinatori i Rrjetit Anti-Korrupsion

    Elmira Zhupa
    Elmira.Zhupa@drejtesia.gov.al
    koordinatori.ak@drejtesia.gov.al

    © Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.