Agjencia Kombetare e Mjedisit

Video prezantuese e Aplikimit te VNM-ve online E-Albania

Video Ilustruese se si mund te aplikojme per VNM me ane te portalit e-Albania

Per te gjithe te interesuarit Agjencia Kombetare e Mjedisit paraqet menyren e aplikimit per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis me ane te portalit qeveritar e-albania. Ne videon bashkangjitur keni mundesine te shikoni menyren e aplikimit e cila do te jete e aksesueshme se shpejti.

I mëparshëm Seminare mbi Implementimin e EIMMS

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.