Agjencia Kombetare e Mjedisit

Shërbimet publike Online në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit

Ne Zbatim të Urdhërit të Kryeministrit, Nr. 153 Prot. , datë 25.11.2019 ” Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve online nga data 01.01.2020″ të gjithë dokumentet administrative që shërbejnë si dokumentacion shoqërues për marrjen e shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Agjencia Kombëtare e Mjedisit duke nisur nga data 01.01.2020  do të ofrojë pajisjen me VNM vetëm elektronikisht përmes sistemit të qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik.

I mëparshëm Video prezantuese e Aplikimit te VNM-ve online E-Albania

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.