Agjencia Kombetare e Mjedisit

NJOFTIM PËR NR. E LOGARISË BANKARE PËR TARIFAT VJETORE

Në zbatim të ligjit nr.10 448, datë 14.07.2011, “Për Lejet e Mjedisit”, Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin sipas nenit 25 të ligjit të lartpërmendur, në lidhje me vlerat përkatëse të tarifave në VKM Nr. 417, datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Tarifave të  Lejeve të Mjedisit”

AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT  publikon  nr e llogarisë bankare të Ministri së Mjedisit  për të gjithë Insatimet e lejeve  mjedisore që  ndodhen në Republikën e Shqipërisë  të  tipit  A,B,C.  Kërkuesi  ( tipi A,B,C )  paguan tarifën vjetore  brenda 3-mujonin e pare të vitit kalendarik  sipas VKM –së lartpërmendur.

KODI I LLOGARISË  EKONOMIKE  të MINISTRISË së MJEDISIT:    7113099

I mëparshëm INFORMACION MBI SITUATËN E NDOTJES NË STACIONET E MONITORIMIT NË TIRANË

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.