Agjencia Kombetare e Mjedisit

Mbledhje me Drejtorët e DRM-ve në Qarqe për koordinimin e punëve me Inspektoriatin Mjedisor

Në mjediset e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit u zhvillua sot takimi i rradhës me Drejtorët e Drejtorive Rajonale të Mjedisit. Fokusi i takimit ishte koordinimi i punëve midis DRM-ve dhe Inspektoriate-ve Mjedisore në Rrethe për mirëmenaxhimin e praktikave mbi lejet mjedisore.

Drejtori i Përgjithshëm i AKM-së, Z. Julian Beqiri, gjatë fjalimit  kërkoi zbatimin e Ligjit me rigorozitet si dhe iu kerkoi DRM-ve që duhet te asistojnë pranë subjekteve, duke i vënë në dijeni për realizimin  e kushteve mbi Lejet Mjedisore. Gjithashtu Z. Beqiri kërkoi një shërbim profesional nga DRM-të kundrejt qytetarëve.

I mëparshëm Mbi shqyrtimin e dhënien e vendimeve për VNM të projekteve infrastrukturore

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.