Agjencia Kombetare e Mjedisit

Informacion

Ne zbatim te Urdheri te Brendshem Nr.1059 prot, date 5.4.2018, per “Ngritjen e komisionit te nxjerrjes jashte perdorimit te aktiveve materiale” Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur.

Për të realizuar këtë proçedurë AKM kërkon nga subjekte te cilat jane te pajisura me leje mjedisi per te grumbulluar dhe trajtuar mbetje elektrike dhe elektronike te ofrojne vlerësimin dhe kuotimin  të detajuar për çdo zë të materialeve të paraqitura në listen bashkengjitur te vlerësimit për aktivet, të cilat janë konsumuar dhe amortizuar pothuajse totalisht.

Per me shume –> Komisioni i nxjerrjes nga perdorimi

I mëparshëm Grafiku i aktiviteteve

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.