Agjencia Kombetare e Mjedisit

Grafiku i aktiviteteve

Grafiku i levizjes se punonjeve ne muajin qershor 2019 per:

         – monitoimi i cilesise se ujerave ne lumenj, dete dhe liqene

         – monitorimi i cilesise se ajrit

         – monitorimi i zhurmave

         – monitorimi i treguesve ne pyje

Per me shume –>  Grafiku i levizjes se punonjeve

I mëparshëm MBI SHQYRTIMIN DHE DHËNIEN E VENDIMEVE PËR VNM TË PROJEKTEVE INFRASTRUKTURORE

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.