Agjencia Kombetare e Mjedisit

Akreditimi i Laboratorit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit

Laboratori i Agjencise Kombetare te Mjedisit eshte pajisur me Certifikaten e Akreditimit me nr regjistrimi LT 016, per kryerjen e analizave laboratorike ne perputhje me S SH ISO / IEC 17025 : 2006, ne lidhje me shtate parametrat baze te analizimit te ujit natyror, ku perfshihen nitratet, nitritet, fosfatet, total fosfate, pH, NKO, NBO5 , si dhe tre parametra te rinj, per te cilet eshte zgjeruar akreditimi, te cilet jane konduktiviteti, lenda pezull, amoniaku.

I mëparshëm Takimi i vendeve të Agjencive të Mjedisit të Ballkanit Perëndimor 10-11 Dhjetor, Zagreb, Kroaci

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.