Agjencia Kombetare e Mjedisit

Takimi i AKM me INCA Albania mbi “Procedurat e VNM/VSM”

Agjnecia Kombëtare e Mjedisit së bashku me Institutin për Ruajtjen e Natyrës (INCA), në kuadër të projektit CO-SEED – “Shoqëria Civile vepron për Zhvillimin Social – Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm”, zhvilluan takimin mbi “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre”.

Gjate takimit drejtori i AKM-se  Z. Edison Konomi theksoi se  në 6-mujorin e parë të 2018 do rishikohen licencat e studiove mjedisore.

 Pjesë e këtij takimi ishin  organizata të shoqërisë civile, inxhinier mjedisor dhe ekspertë të fushës.

I mëparshëm Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.