Agjencia Kombetare e Mjedisit

Raporti i gjëndjes mjedisore në rang vendi për vitin 2015

 

AKM ben prezantimin e situates mjedisore per vitin 2015. Te dhenat e publikuara jane te dhenat mbi cilesine e ajrit, nivelin e zhurmave, cilesine e lumenjve, liqeneve dhe ujerave lares. Ne krahasim me vitet 2013, 2014 ne vitin 2015 AKM ka shtuar numrin e stacioneve te monitoruar nga 224 ne 324 si dhe jane matur 25 komponente te rinj te treguesve mjedisor. Nga te dhenat vihet re nje permiresim i ndjeshem ne cilesine e ujerave te lumenjve dhe te ujerave lares.

I mëparshëm Ndryshimi i cilësisë së ujërave të lumenjve 2014-2015

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.