Agjencia Kombetare e Mjedisit

Konferencë me temë “Infromimi i publikut mbi Raportin e Gjëndjes në Mjedis 2014”

Në kuadër të informimit të publikut, Agjencia Kombëtare e Mjedisit në bashkëpunim me Shoqatën Ekolovizja, zhvillon konferencë per “Informimin e Publikut mbi Raportin e Gjendjes ne Mjedis“, të financuar nga REC -Regional Environment Center.

Konferenca e parë u zhvillua me date 4 Shtator ne qarkun e Elbasanit. Takimi pasardhës do të zhvillohet me 8 Shtator në Qarkun e Durrësit. – Programi i takimit

Në takime janë të ftuar te marin pjese  Shoqata Mjedisore, publiku, subjekte qe zhvillojne aktivitete ne qark, DRM-te dhe Drejtorite Rajonale te ISHMP-se.

 

I mëparshëm Agjensia Kombëtare e Mjedisit i bashkohet asionit qytetar “Pastrojmë Tiranën”

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.