Agjencia Kombetare e Mjedisit

Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me qëndrat Aarhus

Ne vazhdim te memorandumit te bashkepunimit me qendrat Aarhus ne Vlore dhe Shkoder mbi vendimarrjen mjedisore, Akm nenshkruan memorandumin e bashkepunimit ne fushen e informimit dhe pjesmarrjes se publikut me organizatat mjedisore si me poshte. Qellimi i ketij memorandiumi bashkepunimi eshte rritja e kualitetit te degjeses mbi vendimmarrjen mjedisore nga specialistet, informimi si dhe terheqja e mendimit te publikut ne vendimarrjen mjedisore ne kuader te konventes se Aarhusit. Gjithashtu ftojme te behen pjese e ketij memorandumi te gjithe organizatat mjedisore qe duan te jene sa me prane vendimarrjeve mjedisore.

Memorandum mirekuptimi

I mëparshëm Konferencë për shtyp për lancimin e RRSHTN-së

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.