Agjencia Kombetare e Mjedisit

Konferencë përmbyllëse për “Infromimi i publikut mbi Raportin e Gjëndjes në Mjedis 2014”

Si ne te gjitha takimet e zhvilluara neper qarqet e Sqiperise, pjesemarres ishin Shoqata Mjedisore, stafi i AKM-se, DRM Tirane, publiku dhe subjekte qe zhvillojne aktivitete ne qark.

I mëparshëm Monitorimi i cilësis së ajrit urban në qendër të Tiranës

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.