Agjencia Kombetare e Mjedisit

Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit me IFNF

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) dhe Instituti Italian i Fizikës Bërthamore (INFN) nënshkruan sot një Memorandum Bashkëpunimi. Ky Memorandum hedh hapin e parë konkret drejt realizimit për herë të parë të një studimi të plotë mbarëkombëtar të shpërndarjes dhe identifikimit të shkallës së radioaktivitetit mjedisor në Shqipëri.

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.