Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 28, 2022 - In Qershor 2021
  • SHELL-Shpirag 5D, Kërkim, Nxjerrje, naftës dhe gazit natyror,BERAT pdf (102kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (2761kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.