Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 29, 2022 - In Shtator 2021
  • Nderrmarrja Publike Bashkiake per Menaxhimin e Mbetjeve Urbane, Landfill, Vlore, FIER pdf (398kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1136kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.