Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 8, 2022 - In Prill 2019
  • MAGNA ENERGY, Kristiana Angjeli, Ndertim HEC Plesat, GJIROKASTER pdf (170kb) [ shkarko ]
  • Raport VNM MAGNA ENERGY SHPK-compressed pdf (12003kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.