Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 1, 2022 - In Gusht 2020
  • FABRIKA E PASURIMIT TE KROMIT BULQIZE, Impiant i pasurmit te mineraleve, DIBER, TIRANE pdf (462kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (690kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.