Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 29, 2022 - In Gusht 2021
  • ENI ALBANIA B.V., Vrojtim gjeofizik 2D në Bllokun Dumre, ELBASAN, BERAT pdf (464kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (1638kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.