Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

November 14, 2022 - In Nentor 2022
  • BB GROUP CONSTRUCTION, Shfrytezim guri gelqeror, DRM LEZHE, VNMTH pdf (524kb) [ shkarko ]
  • BB GROUP CONSTRUCTION, Shfrytezim guri gelqeror, fraksionim inertesh, DRM LEZHE, LMB pdf (466kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (8857kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.