Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

April 11, 2022 - In Shtator 2019
  • ANIO OIL&GAS, Alban Peza, Rehabilitm i vendburimit naftes, FIER pdf (182kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (5827kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.