Agjencia Kombetare e Mjedisit

Takimi i NRC-se ne Zvicer, 1-3 Tetor 2014

Ne takimin vjetor te Eionet (Rrjeti Europian Mjedisor per Observim dhe Informim), organizuar ne Bern te Zvicres ne 1-3 Tetor 2014 nga Zyra Federale Zvicerane e Mjedisit, moren pjese te gjitha Pikat Referuese Kombetare te Zhurmave (NRC-Noise) te Agjencise Europiane te Mjedisit dhe midis tyre edhe Agjencia Kombetare e Mjedisit permes Pikes Referuese Kombetare te Zhurmave ne Shqiperi. Ky takim kishte per qellim perditesimin e informacionit mbi çeshtje te lidhura me pergatitjen dhe raportimin e te dhenave ne perputhje me Direktiven Europiane te Zhurmave (END). Takimi tjeter do te mbahet vitin e ardhshem.

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.