Agjencia Kombetare e Mjedisit

Pjesëmarrja e AKM-së e EPA Network organizuar në Prishtinë, Kosovë

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Z. Julian Beqiri mori pjesë në takimin e 23 –të të `EPA Network`, rrjetit të Agjencive të Mjedisit të vendeve të Europës,(Environmental Protection Agencies Network), organizuar në datat 25-26 Shtator 2014 në Prishtinë, Kosovë. Ky takim u organizua dhe mirëprit nga Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit të Kosoveë (KEPA).

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.