Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

February 5, 2024 - In Vendime dhe Akte Ligjore I
  • VKM 933.2020 PER PERCAKTIMIN E RREGULLAVE PER KRITERET E VLERESIMIT TEPRODUKTEVE BIOCIDE DHE TE PROCEDURES SE DHENIES SEAUTORIZIMIT TE VENDOSJES SE TYRE NE TREG pdf (778kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.