Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

February 5, 2024 - In Vendime dhe Akte Ligjore I
  • VKM 691.2022 Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin 360.2015 Per miratimin e listes se ndotesve organike te qendrueshem.... pdf (194kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.