Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

February 5, 2024 - In Vendime dhe Akte Ligjore I
  • VKM 360.2015 Per miratimin e listes se ndotesve organike te qendrueshem dhe percaktimin e masave per prodhimin, importimin, vendosjen ne treg dhe perdorimin e tyre pdf (383kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.