Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 25, 2022 - In Mars 2022
  • VIKTORIA HYDROENERGY, Ndertim Hec Lunik 1& 2, EL, BERAT pdf (222kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike (1) pdf (4931kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.