Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

January 23, 2020 - In Janar 2020
  • TARONINA HYDROPOWER, Elsa Hasalamaj, Ndertim HEC TARONINA, GJIROKASTER pdf (194kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike pdf (19477kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.