Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 29, 2022 - In Prill 2021
  • PURE ALBANIA, Prodhimi i oksidit të zinkut, Elbasan, BERAT, LM pdf (440kb) [ shkarko ]
  • PURE ALBANIA, Prodhimi i oksidit të zinkut, Elbasan, BERAT, VTH pdf (321kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike. pdf (449kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.