Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 29, 2022 - In Maj 2021
  • Njoftimet e Degjesave Publike_IAP pdf (439kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje e angazhimit te paleve gjate pergatitjes se VNM_Projekti IAP pdf (195kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike. pdf (3099kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.