Agjencia Kombetare e Mjedisit

Filtri i dokumentave

March 28, 2022 - In Qershor 2021
  • OST, Linja e Transmetimit 400 kV Shqiperi - Maqedoni e Veriut, FIER, BERAT pdf (474kb) [ shkarko ]
  • Permbledhje joteknike. pdf (2458kb) [ shkarko ]

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.